اگر کلید در قفل گیر کرد چه کنیم؟

۲۰ فروردین ۱۴۰۱|Categories: دسته بندی نشده|Tags: |

تنها با جا گذاشتن کلید در خانه، پشت در نمی مانید. گیر کردن کلید در قفل هم از آن وضعیت‌هایی است که شما را در شرایط مشابه قرار می‌دهد. فرض کنید که روز سختی داشته اید، در راه برگشت از محل کار به خانه، پشت هر چراغ قرمز ایستاده‌اید، لباس‌هایی که به خشکشویی داده‌اید، آماده [...]